Místní akční plán = MAP IV

Dokumenty MAP IV

Obecné dokumenty

Strategický rámec MAP do roku 2025
Přehled priorit a cílů Strategického rámce MAP
Roční akční plán 2025
Roční akční plán 2024
Roční akční plán 2023

Řídící výbor

Zápis z 1. ŘV 20.2.2024

Pracovní skupiny

 

Pracovní skupina pro financování

1. setkání PS 28. 2. 2024 Pozvánka 1. setkání PS Zápis 1. setkání PS

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

1. setkání PS 28. 2. 2024 Pozvánka 1. setkání PS

Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

1. setkání PS 28. 2. 2024 Pozvánka 1. setkání PS

Pracovní skupina volná

1. setkání PS 28. 2. 2024 Pozvánka 1. setkání PS