Místní akční plán = MAP IV

RubrikaPracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Tato pracovní skupina (PS) se zaměřuje na rozvoj a podporu výuky matematické pregramotnosti a gramotnosti u žáků do 15 let na území ORP Nové Město na Moravě. Cílem je koordinace aktivit škol a vzdělávacích zařízení a sdílení zkušeností při plánování aktivit tak, aby se dané aktivity v daném místě udržely i do budoucna.

V rámci PS budou sdíleny zkušenosti a odborné znalosti o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické pregramotnosti/gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a s rozvojem potenciálu každého žáka a dále identifikace místních lídrů/expertů v dané oblasti. Tato skupina mimo jiné musí úzce spolupracovat s PS pro financování. PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Mgr. Jarmila Vlčková (garant) pedagog ZŠ, nyní rodičovská dovolená
Mgr. Eva Ficová Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Miroslava Prudká Základní škola a mateřská škola Věcov
PaedDr. Dagmar Nejedlá Základní škola a mateřská škola Kameničky
Mgr. Šárka Roháčková Základní škola Pohledec
Mgr. Ilona Špinarová Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
25. září 2022

16. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu...

Číst dále
2. květen 2022

15. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se uskutečnilo...

Číst dále
24. leden 2022

14. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se uskutečnilo...

Číst dále
30. listopad 2021

13. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se uskutečnilo...

Číst dále
23. září 2021

12. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu...

Číst dále
2. květen 2021

11. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu...

Číst dále
15. únor 2021

10. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu...

Číst dále
16. listopad 2020

9. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu...

Číst dále