Místní akční plán = MAP IV

Řídící výbor

Řídící výbor (ŘV) je hlavní pracovní orgán partnerství MAP II a je tvořen klíčovými zástupci, kteří ovlivňují oblast vzdělávání na území ORP Nové Město na Moravě. ŘV plánuje, rozvíjí, aktualizuje a schvaluje postupy realizace MAP II. V čele 21 členného výboru stojí předseda, který byl zvolen na první jednání tohoto orgánu. Veškerá činnost ostatních subjektů podléhá rozhodování ŘV, který se řídí platným Statutem a Jednacím řádem (aktualizované verze byly schváleny na jednání Řídícího výboru dne 20. 2. 2019). Členství v ŘV MAP je dobrovolné a jeho složení může být během projektu měněno v souladu s podmínkami stanovenými ve Statutu a Jednacím řádu.

Složení Řídícího výboru
Pozice Jméno Instituce
Zástupce nositele projektu Michal Šmarda Město Nové Město na Moravě
Zástupce zřizovatele Mgr. Alena Lukášová Město Nové Město na Moravě
Zástupce RT MAP II Ing. Kateřina Kondýsková Město Nové Město na Moravě
Zástupce ZŠ, ředitel Mgr. Otto Ondráček Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Zástupce ZŠ, ředitel Mgr. Jan Krakovič Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Zástupce ZŠ, ředitelka Mgr. Dagmar Šišková Základní škola Řečice
Zástupce školních družin Martina Strachoňová Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Zástupce školních družin Mgr. Ilona Špinarová Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Zástupce ZUŠ Mgr. Petr Sobotka Základní umělecká škola Jana Štursy
Zástupce organizace pro neformální vzdělávání Leona Marcinko Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě
Zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území Pavlína Tulisová, DiS. Obec Dlouhé
Zástupce NKZ Milada Holečková Novoměstská kulturní zařízení
Zástupce učitelů Mgr. Jitka Novotná Mateřská škola Nové Město na Moravě
Zástupce zřizovatele Zdeněk Vraspír Obec Věcov
Zástupce rodičů Ing. Andrea Kramárová Obec s rozšířenou působností Nové Město na Moravě
Zástupce MŠ, ředitelka Mgr. et Bc. Gabriela Mikišková Mateřská škola Bobrová
Zástupce Mikroregionu Irena Hubáčková Mikroregion Novoměstsko
Zástupce MAS Mgr. Lenka Moravcová MAS Zubří země, o.p.p
Zástupce KAP Ing Jana Hadravová Krajský úřad Kraje Vysočina
Zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji Mgr. Darina Čermáková Národní institut dalšího vzdělávání
Zástupce kraje Mgr. Dušan Vichr Krajský úřad Kraje Vysočina