Místní akční plán = MAP IV

Kontakty MAP III

Administrativní tým
Jméno Pozice   Telefon E-mail
Ing. Kateřina Kondýsková manažerka projektu, odborná garantka I. úrovně   770 193 308 kondyskova.k@nmnm.cz
Ing. Soňa Ošmerová administrátorka projektu   725 430 058 sona.osmerova@meu.nmnm.cz
Miluše Slámová, DiS. finanční manažerka   566 598 332 miluse.slamova@meu.nmnm.cz
         
 Odborný tým
Jméno Pozice   Telefon E-mail
Ing. Kateřina Kondýsková manažerka pro odborný tým 770 193 306 kondyskova.k@nmnm.cz
Mgr. Lenka Šmardová koordinátorka MAP, koordinátorka pracovních skupin 770 193 307 smardova.l@nmnm.cz
Místní lídři/experti v území 
Oblast přírodních věd Oblast čtenářské gramotnosti Oblast jazykové gramotnosti PS volná Oblast podpory digitálních kompetencí a začlenění ICT do procesu vzdělávání
Mgr. Jarmila Vlčková Mgr. Lenka Šmardová Mgr. Lucie Novotná Mgr. Eva Kulková Mgr. L. Šmardová (PS ČG)
Mgr. Petra Tatíčková Mgr. Eva Pešková Bc. Tomáš Pleva Mgr. I. Špinarová (PS MG)
Mgr. Šárka Roháčková Mgr. Jitka Preislerová Mgr. Veronika Augustýnová Bc. Tomáš Pleva (PS volná)
PaedDr. Dagmar Nejedlá Mgr. Šárka Konečná PhDr. Sylva Tesařová
Mgr. Ilona Špinarová Mgr. Renata Slámová Mgr. Pavlína Poláčková
Mgr. Eva Ficová Mgr. Jana Láchová Marcela Krupicová
Mgr. Erika Oravcová Alena Pátková
Eva Poulová

 

 kancelář: Poliklinika, Vratislavovo náměstí 12, Nové Město na Moravě (schůzku si sjednejte telefonicky předem)