Místní akční plán = MAP IV

Kontakty MAP IV

Administrativní tým
Jméno Pozice Telefon E-mail
Ing. Kateřina Kondýsková manažerka projektu, finanční manažerka 770 193 308 kondyskova.k@nmnm.cz
Ing. Soňa Ošmerová administrátorka projektu 725 430 058 sona.osmerova@meu.nmnm.cz
       
 Odborný tým
Jméno Pozice Telefon E-mail
Mgr. Lenka Šmardová koordinátorka MAP, manažerka pro odborný tým 770 193 306 smardova.l@nmnm.cz
Ing. Kateřina Kondýsková koordinátorka pracovních skupin, garantka implementace 770 193 308 kondyskova.k@nmnm.cz
Místní lídři/experti v území 
PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí PS volná Oblast podpory digitálních kompetencí a začlenění ICT do procesu vzdělávání
Mgr. Jarmila Vlčková Mgr. Lenka Šmardová Mgr. Eva Kulková Mgr. L. Šmardová (PS ČG)
Mgr. Petra Tatíčková Mgr. Eva Pešková Mgr. Ivana Hesová Mgr. I. Špinarová (PS MG)
Mgr. Šárka Roháčková Mgr. Jitka Preislerová Mgr. Veronika Augustýnová Mgr. Ivana Hesová (PS volná)
PaedDr. Dagmar Nejedlá Mgr. Šárka Konečná Eva Poulová
Mgr. Ilona Špinarová Mgr. Renata Slámová Mgr. Pavlína Poláčková
Mgr. Erika Oravcová Mgr. Lucie Novotná Alena Pátková

 

 kancelář: Poliklinika, Vratislavovo náměstí 12, Nové Město na Moravě (schůzku si sjednejte telefonicky předem)