Místní akční plán = MAP IV

Realizační tým MAP II

Realizační tým (RT) má odpovědnost za realizaci projektu. Je rozdělen na 2 hlavní skupiny (administrativní tým a odborný tým), jejichž fungování řídí hlavní manažer projektu. Administrativní tým zodpovídá za dodržování podmínek daných výzvou, žádostí a Právním aktem, koordinaci a provozní část projektu, plánování aktivit, povinnou publicitu apod. Dále zabezpečuje činnost Řídícího výboru a Pracovních skupin. Odborný tým má na starost plánování a plnění stanovených aktivit projektu, implementaci a práci s cílovými skupinami.

Administrativní tým Odborný tým
Ing. Kateřina Kondýsková manažerka projektu, odborná garantka I. úrovně  Mgr. Tomáš Pohanka garant implementace 
Mgr. Lenka Šmardová koordinátorka MAP, odborná garantka II. úrovně  PhDr. Ludmila Slánská koordinátorka pracovních skupin 
Ing. Soňa Ošmerová administrátorka projektu
Miluše Slámová, DiS. finanční manažerka

Součástí odborného týmu jsou garanti II. úrovně a členové pracovních skupin.