Místní akční plán = MAP IV

Místní akční plán = MAP IV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV (MAP IV) je projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Operačního programu OP JAK. Projekt je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence-based); zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (85 %), státního rozpočtu (10 %) a rozpočtu města Nového Města na Moravě (5 %).

MAP IV bude sloužit jako podklad pro zaměření podpory z programů MŠMT a EU:

  1. Operačního programu Jan Amos Komenský
  2. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

V případě čerpání podpory IROP jde o povinnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů a bez existence MAP bude v území čerpání dotací z IROP do oblasti vzdělávání omezeno.

Dotazy nebo připomínky k projektu směřujte na manažerku projektu.

Ing. Kateřina Kondýsková
tel. +420 770 193 308
e-mail: kondyskova.k@nmnm.cz

4. červen 2024

Mezigenerační kvíz se vrací

Číst dále
3. květen 2024

2. setkání PS pro rovné příležitosti

Číst dále
19. duben 2024

2. setkání PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Číst dále
13. březen 2024

1. setkání PS pro rovné příležitosti

Číst dále
13. březen 2024

1. setkání PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Číst dále
12. listopad 2023

6. setkání PS pro rovné příležitosti

Číst dále