Místní akční plán = MAP III

Místní akční plán = MAP III

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III (MAP III) je projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (85 %), státního rozpočtu (10 %) a rozpočtu města Nového Města na Moravě (5 %).

map_logo_862

MAP II bude sloužit jako podklad pro zaměření podpory z programů MŠMT a EU:

  1. Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
  2. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

V případě čerpání podpory IROP jde o povinnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů a bez existence MAP bude v území čerpání dotací z IROP do oblasti vzdělávání omezeno.
Dotazy nebo připomínky k projektu směřujte na manažerku projektu.

Ing. Kateřina Kondýsková
tel. +420 770 193 308
e-mail: kondyskova.k@nmnm.cz

Místní akční plán = MAP IIIPracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnostiProjekty města

3. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Číst dále
Místní akční plán = MAP IIIPracovní skupina pro rovné příležitostiProjekty města

3. setkání PS pro rovné příležitosti

Číst dále
Místní akční plán = MAP IIIPracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnostiProjekty města

3. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Číst dále
Místní akční plán = MAP IIIPracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnostiProjekty města

2. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Číst dále
Místní akční plán = MAP IIIPracovní skupina pro financováníProjekty města

2. setkání PS pro financování

Číst dále
Místní akční plán = MAP IIIPracovní skupina pro rovné příležitostiProjekty města

2. setkání PS pro rovné příležitosti

Číst dále