Místní akční plán = MAP III

RubrikaPracovní skupina pro financování

Pracovní skupina (PS) pro financování připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru. Identifikuje finanční zdroje pro realizaci naplánovaných aktivit, jejichž podoba vzejde z jednání ostatních pracovních skupin. Finanční skupina se podílí na celém procesu plánování nákladů v území ORP Nové Město na Moravě v období realizace projektu a i po jeho skončení. Dále tato skupina navrhuje, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání této PS jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro financování
Ing. Kateřina Kondýsková (garant) Městský úřad Nové Město na Moravě
Mgr. Martina Skalniková bývalá garantka, nyní rodičovská dovolená
Mgr. Otto Ondráček Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Hana Štůlová Základní a Mateřská škola Světnov
Ing. Petra Čejková ekonom
Mgr. Lenka Moravcová konzultantka šablon
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro financováníProjekty města

13. setkání PS pro financování

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro financováníProjekty města

12. setkání PS pro financování

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro financováníProjekty města

11. setkání PS pro financování

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro financováníProjekty města

10. setkání PS pro financování

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro financováníProjekty města

9. setkání PS pro financování

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro financováníProjekty města

8. setkání PS pro financování

Číst dále