Místní akční plán = MAP IV

RubrikaPracovní skupina pro financování

Pracovní skupina (PS) pro financování připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru. Identifikuje finanční zdroje pro realizaci naplánovaných aktivit, jejichž podoba vzejde z jednání ostatních pracovních skupin. Finanční skupina se podílí na celém procesu plánování nákladů v území ORP Nové Město na Moravě v období realizace projektu a i po jeho skončení. Dále tato skupina navrhuje, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání této PS jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro financování
Ing. Kateřina Kondýsková (garant) Městský úřad Nové Město na Moravě
Mgr. Martina Skalniková bývalá garantka, nyní rodičovská dovolená
Mgr. Otto Ondráček Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Hana Štůlová Základní a Mateřská škola Světnov
Ing. Petra Čejková ekonom
Mgr. Lenka Moravcová konzultantka šablon
20. prosinec 2021

13. setkání PS pro financování

Další setkání Pracovní skupiny pro financování se uskutečnilo 6. 12. 2021. Odkaz na pozvánku na setkání...

Číst dále
24. září 2021

12. setkání PS pro financování

Další setkání Pracovní skupiny pro financování se uskutečnilo 21. 9. 2021. Odkaz na pozvánku na setkání...

Číst dále
30. květen 2021

11. setkání PS pro financování

Další setkání Pracovní skupiny pro financování se uskutečnilo 17. 5. 2021. Odkaz na pozvánku na setkání...

Číst dále
1. březen 2021

10. setkání PS pro financování

Další setkání Pracovní skupiny pro financování se uskutečnilo 23. 2. 2021. Odkaz na pozvánku na setkání...

Číst dále
7. prosinec 2020

9. setkání PS pro financování

Další setkání Pracovní skupiny pro financování se uskutečnilo 30. 11. 2020. Odkaz...

Číst dále
6. říjen 2020

8. setkání PS pro financování

Další setkání Pracovní skupiny pro financování se uskutečnilo 22. 9. 2020. Odkaz na pozvánku na setkání...

Číst dále
29. květen 2020

7. setkání PS pro financování

Další setkání Pracovní skupiny pro financování se uskutečnilo 19. 5. 2020. Odkaz...

Číst dále
9. březen 2020

6. setkání PS pro financování

Další setkání Pracovní skupiny pro financování se uskutečnilo 24.2.2020. Odkaz na pozvánku...

Číst dále