Místní akční plán = MAP IV

Harmonogram projektu MAP III

V případě zájmu o zasílání novinek (pozvánky na semináře, workshopy, besedy apod.) z projektu MAP III vyplňte následující formulář.

Plánovaná setkání

 

Již proběhlo

5. setkání PS volné 20. 6. 2023
4. setkání PS pro financování 20. 6. 2023
4. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti 29. 5. 2023
4. setkání PS pro rovné příležitosti 25. 5. 2023
4. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 31. 5. 2023
3. setkání PS pro rovné příležitosti 20. 4. 2023
3.setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti 19. 4. 2023
3. setkání PS pro financování 15. 5. 2023
4. setkání PS volné 2. 5. 2023
3. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 4. 4. 2023
2. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 15. 3. 2023
3. setkání PS volné 28. 2. 2023
2. setkání PS pro financování 13. 2. 2023
2. setkání PS pro rovné příležitosti (Naše děti v kyberprostoru) 7. 2. 2023
2. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 18. 1. 2023
2. setkání PS volné 4. 1. 2023
1. společné setkání všech pracovních skupin 23. 11. 2022