Místní akční plán = MAP III

Harmonogram projektu MAP III

V případě zájmu o zasílání novinek (pozvánky na semináře, workshopy, besedy apod.) z projektu MAP III vyplňte následující formulář.

Plánovaná setkání

duben 2023

3. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka s tématem Jak na podporu čtenářství 4. 4. 2023 KD NMNM, klubovna č. 1
3. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka s tématem Propojení matematiky a fyziky, využití IT technologií ve výuce 19. 4. 2023 ZŠ Vratislavovo náměstí, NMNM
3. setkání PS pro rovné příložitosti 20. 4. 2023 kancelář MAP

květen 2023

Již proběhlo

2. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka (Jak nás ve škole neučili aneb jde to i jinak) 15. 3. 2023
3. setkání PS volné 28. 2. 2023 (Psychohygiena a mindfulness) 28. 2. 2023
2. setkání PS pro rovné příležitosti (Naše děti v kyberprostoru) 7. 2. 2023
2. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 18. 1. 2023
2. setkání PS volné 4. 1. 2023
1. společné setkání všech pracovních skupin 23. 11. 2022