Místní akční plán = MAP IV

RubrikaPracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Tato pracovní skupina (PS) se zaměřuje na rozvoj a podporu výuky čtenářské pregramotnosti a gramotnosti (dále i na výuku cizích jazyků) u žáků do 15 let na území ORP Nové Město na Moravě. Cílem je koordinace aktivit škol a vzdělávacích zařízení a sdílení zkušeností při plánování aktivit tak, aby se dané aktivity v daném místě udržely i do budoucna. V rámci PS budou sdíleny zkušenosti a odborné znalosti o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské pregramotnosti/gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a s rozvojem potenciálu každého žáka a dále identifikace místních lídrů/expertů v dané oblasti. Tato skupina mimo jiné musí úzce spolupracovat s PS pro financování. PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Mgr. Lenka Šmardová (garant) Městský úřad Nové Město na Moravě
Mgr. Renata Slámová Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Eva Pešková Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Mgr. Lucie Novotná Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Mgr. Šárka Konečná Mateřská škola Nové Město na MOravě, pobočka Pohledec
Mgr. Jitka Preislerová Základní škola a mateřská škola Sněžné
10. listopad 2023

6. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Závěrečné setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu...

Číst dále
25. září 2023

5. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se konalo 18. 9. 2023....

Číst dále
7. červen 2023

4. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se konalo 31. 5. 2023....

Číst dále
18. duben 2023

3. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu...

Číst dále
18. březen 2023

2. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se konalo 15. 3. 2023....

Číst dále
2. prosinec 2022

1. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

První společné setkání pracovních skupin projektu MAP III se uskutečnilo 23. 11....

Číst dále