Místní akční plán = MAP IV

Řídící výbor MAP IV

Řídící výbor (ŘV) je hlavní pracovní orgán partnerství MAP IV a je tvořen klíčovými zástupci, kteří ovlivňují oblast vzdělávání na území ORP Nové Město na Moravě. ŘV plánuje, rozvíjí, aktualizuje a schvaluje postupy realizace MAP IV. V čele 18 členného výboru stojí předseda, který byl zvolen na prvním jednání tohoto orgánu. Veškerá činnost ostatních subjektů podléhá rozhodování ŘV, který se řídí platným Statutem a Jednacím řádem (aktualizované verze byly schváleny na jednání Řídícího výboru dne 20.2.2024. Členství v ŘV MAP je dobrovolné a jeho složení může být během projektu měněno v souladu s podmínkami stanovenými ve Statutu a Jednacím řádu.

Složení Řídícího výboru
Pozice Jméno Instituce
Zástupce nositele projektu Michal Šmarda Město Nové Město na Moravě
Zástupce zřizovatele Mgr. Lenka Klapačová Město Nové Město na Moravě
Zástupce RT MAP II Ing. Kateřina Kondýsková Město Nové Město na Moravě
Zástupce ZŠ, ředitel Mgr. Hana Knapčoková Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Zástupce ZŠ, ředitel Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D. Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Zástupce ZŠ, ředitelka Mgr. Dagmar Šišková Základní škola Řečice
Zástupce školních družin Martina Strachoňová Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Zástupce školních klubů Mgr. Ilona Špinarová Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Zástupce ZUŠ Mgr. Lada Hubáčková Pokorná Základní umělecká škola Jana Štursy
Zástupce organizace pro neformální vzdělávání Bc. Alena Sobotková Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě
Zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území Pavlína Tulisová, DiS. Obec Dlouhé
Zástupce NKZ Milada Holečková Novoměstská kulturní zařízení
Zástupce učitelů Mgr. Jitka Novotná Mateřská škola Nové Město na Moravě
Zástupce rodičů Ing. Andrea Kramárová Obec s rozšířenou působností Nové Město na Moravě
Zástupce MŠ, ředitelka Mgr. et Bc. Gabriela Mikišková Mateřská škola Bobrová
Zástupce MAS Ing. Jarmila Zemanová MAS Zubří země, o.p.s.
Zástupce IDZ Ing Jana Hadravová Krajský úřad Kraje Vysočina
Zástupce kraje Mgr. Dušan Vichr Krajský úřad Kraje Vysočina