Místní akční plán = MAP IV

RubrikaPracovní skupina pro rovné příležitosti

Tato pracovní skupina (PS) bude řešit především rovné příležitosti dětí a žáků, tzn. prevenci, práci s nadanými dětmi, usnadnění přechodů ve vzdělávání, spolupráci mezi ZŠ, MŠ, ZŠ praktickou a víceletým gymnáziem na území ORP Nové Město na Moravě apod. Zájem je upřen i na mimoškolní a zájmové, umělecké vzdělávání. Cílem je mimo jiné i podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. PS bude vytvářet i popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis důvodů tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Důležitá je koordinace aktivit, které se v daném místě udrží i do budoucna. Tato skupina mimo jiné musí úzce spolupracovat s PS pro financování. PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro rovné příležitosti
Mgr. Petra Svobodová (garant) Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p.o.
PhDr. Radka Havlíčková Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Ivona Čermáková Základní škola Bobrová
Mgr. Alena Beranová Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Ing. Tomáš Pospíšil Portimo, o.p.s.
Mgr. Martina Svrčková Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
12. listopad 2023

6. setkání PS pro rovné příležitosti

Další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se konalo 3. 11. 2023....

Číst dále
22. září 2023

5. setkání PS pro rovné příležitosti

Další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se konalo 14. 9. 2023. Odkaz na pozvánku na...

Číst dále
2. červen 2023

4. setkání PS pro rovné příležitosti

Další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se konalo 25. 5. 2023....

Číst dále
30. duben 2023

3. setkání PS pro rovné příležitosti

Další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se konalo 20. 4. 2023....

Číst dále
16. únor 2023

2. setkání PS pro rovné příležitosti

Další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se konalo 7. 2. 2023....

Číst dále
31. leden 2023

Naše děti v kyberprostoru

Nevíte, co Vaše děti dělají ve svém volném čase na internetu? Neznáte...

Číst dále
2. prosinec 2022

1. setkání PS pro rovné příležitosti

První společné setkání pracovních skupin projektu MAP III se uskutečnilo 23. 11....

Číst dále