Místní akční plán = MAP IV

RubrikaPracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Tato pracovní skupina (PS) se zaměřuje na rozvoj a podporu výuky čtenářské pregramotnosti a gramotnosti (dále i na výuku cizích jazyků) u žáků do 15 let na území ORP Nové Město na Moravě. Cílem je koordinace aktivit škol a vzdělávacích zařízení a sdílení zkušeností při plánování aktivit tak, aby se dané aktivity v daném místě udržely i do budoucna. V rámci PS budou sdíleny zkušenosti a odborné znalosti o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské pregramotnosti/gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a s rozvojem potenciálu každého žáka a dále identifikace místních lídrů/expertů v dané oblasti. Tato skupina mimo jiné musí úzce spolupracovat s PS pro financování. PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Mgr. Lenka Šmardová (garant) koordinátorka MAP
Mgr. Renata Slámová Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Eva Pešková Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Mgr. Jana Láchová Základní škola Slavkovice
Mgr. Šárka Konečná Mateřská škola Pohledec
Mgr. Jitka Preislerová Základní škola a mateřská škola Sněžné
25. září 2023

5. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se konalo 18. 9. 2023....

Číst dále
25. září 2022

16. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se uskutečnilo...

Číst dále
26. duben 2022

15. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se uskutečnilo...

Číst dále
24. leden 2022

14. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se uskutečnilo...

Číst dále
30. listopad 2021

13. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu...

Číst dále
20. září 2021

12. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se uskutečnilo...

Číst dále
2. květen 2021

11. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu...

Číst dále
15. únor 2021

10. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu...

Číst dále