Místní akční plán = MAP III

RubrikaPracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Tato pracovní skupina (PS) se zaměřuje na rozvoj a podporu výuky čtenářské pregramotnosti a gramotnosti (dále i na výuku cizích jazyků) u žáků do 15 let na území ORP Nové Město na Moravě. Cílem je koordinace aktivit škol a vzdělávacích zařízení a sdílení zkušeností při plánování aktivit tak, aby se dané aktivity v daném místě udržely i do budoucna. V rámci PS budou sdíleny zkušenosti a odborné znalosti o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské pregramotnosti/gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a s rozvojem potenciálu každého žáka a dále identifikace místních lídrů/expertů v dané oblasti. Tato skupina mimo jiné musí úzce spolupracovat s PS pro financování. PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Mgr. Lenka Šmardová (garant) koordinátorka MAP
Mgr. Renata Slámová Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Eva Pešková Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Mgr. Jana Láchová Základní škola Slavkovice
Mgr. Šárka Konečná Mateřská škola Pohledec
Mgr. Jitka Preislerová Základní škola a mateřská škola Sněžné
Místní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnostiProjekty města

16. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnostiProjekty města

15. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnostiProjekty města

14. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnostiProjekty města

13. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnostiProjekty města

12. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnostiProjekty města

11. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Číst dále