Místní akční plán = MAP IV

Realizační tým MAP IV

Realizační tým (RT) má odpovědnost za realizaci projektu. Je rozdělen na 2 hlavní skupiny (administrativní tým a odborný tým), jejichž fungování řídí hlavní manažer projektu. Administrativní tým zodpovídá za dodržování podmínek daných výzvou, žádostí a Právním aktem, koordinaci a provozní část projektu, plánování aktivit, povinnou publicitu apod. Dále zabezpečuje činnost Řídícího výboru a Pracovních skupin. Odborný tým má na starost plánování a plnění stanovených aktivit projektu, implementaci a práci s cílovými skupinami.

Administrativní tým Odborný tým
Ing. Kateřina Kondýsková manažerka projektu, finanční manažerka Mgr. Lenka Šmardová koordinátorka MAP, garantka pro odborný tým
Ing. Soňa Ošmerová administrátorka projektu Ing. Kateřina Kondýsková garantka implementace, koordinátorka PS

Součástí odborného týmu jsou garanti a členové pracovních skupin.