Místní akční plán = MAP IV

Kontakty MAP II

Administrativní tým
Jméno Pozice Telefon E-mail
Ing. Kateřina Kondýsková manažerka projektu, odborná garantka I. úrovně 770 193 308 kondyskova.k@nmnm.cz
Mgr. Lenka Šmardová koordinátorka MAP , odborná garantka II. úrovně 770 193 307 smardova.l@nmnm.cz
Ing. Soňa Ošmerová administrátorka projektu 725 430 058 sona.osmerova@meu.nmnm.cz
Miluše Slámová, DiS. finanční manažerka 566 598 332 miluse.slamova@meu.nmnm.cz
       
 Odborný tým
Jméno Pozice Telefon E-mail
Mgr. Tomáš Pohanka garant implementace 770 193 306 pohanka.t@nmnm.cz
PhDr. Ludmila Slánská koordinátorka pracovních skupin 770 193 305 slanska.l@nmnm.cz
Místní lídři/experti v území 
PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka PS volná Oblast podpory digitálních kompetencí a začlenění ICT do procesu vzdělávání
Mgr. Jarmila Vlčková Mgr. Lenka Šmardová Mgr. Eva Kulková Mgr. L. Šmardová (PS ČG)
Mgr. Petra Tatíčková Mgr. Eva Pešková Bc. Tomáš Pleva Mgr. I. Špinarová (PS MG)
Mgr. Šárka Roháčková Mgr. Jitka Preislerová Mgr. Veronika Augustýnová Bc. Tomáš Pleva (PS volná)
PaedDr. Dagmar Nejedlá Mgr. Šárka Konečná PhDr. Sylva Tesařová
Mgr. Ilona Špinarová Mgr. Renata Slámová Mgr. Pavlína Poláčková
Mgr. Eva Ficová Mgr. Jana Láchová Marcela Krupicová

 

 kancelář: Poliklinika, Vratislavovo náměstí 12, Nové Město na Moravě (schůzku si sjednejte telefonicky předem)