Místní akční plán = MAP III

RubrikaPracovní skupina pro rovné příležitosti

Tato pracovní skupina (PS) bude řešit především rovné příležitosti dětí a žáků, tzn. prevenci, práci s nadanými dětmi, usnadnění přechodů ve vzdělávání, spolupráci mezi ZŠ, MŠ, ZŠ praktickou a víceletým gymnáziem na území ORP Nové Město na Moravě apod. Zájem je upřen i na mimoškolní a zájmové, umělecké vzdělávání. Cílem je mimo jiné i podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. PS bude vytvářet i popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis důvodů tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Důležitá je koordinace aktivit, které se v daném místě udrží i do budoucna. Tato skupina mimo jiné musí úzce spolupracovat s PS pro financování. PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro rovné příležitosti
Mgr. Petra Svobodová (garant) Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p.o.
Mgr. Hana Knapčoková Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Ivona Čermáková Základní škola Bobrová
Mgr. Alena Beranová Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha

Ing. Tomáš Pospíšil Portimo, o.p.s.
Mgr. Martina Svrčková Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Místní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro rovné příležitostiProjekty města

16. setkání PS pro rovné příležitosti

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro rovné příležitostiProjekty města

15. setkání PS pro rovné příležitosti

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro rovné příležitostiProjekty města

14. setkání PS pro rovné příležitosti

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro rovné příležitostiProjekty města

13. setkání PS pro rovné příležitosti

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro rovné příležitostiProjekty města

12. setkání PS pro rovné příležitosti

Číst dále
MAPMístní akční plán = MAP IIPracovní skupina pro rovné příležitostiProjekty města

11. setkání PS pro rovné příležitosti

Číst dále