Místní akční plán = MAP IV

RubrikaPracovní skupina pro rovné příležitosti

Tato pracovní skupina (PS) bude řešit především rovné příležitosti dětí a žáků, tzn. prevenci, práci s nadanými dětmi, usnadnění přechodů ve vzdělávání, spolupráci mezi ZŠ, MŠ, ZŠ praktickou a víceletým gymnáziem na území ORP Nové Město na Moravě apod. Zájem je upřen i na mimoškolní a zájmové, umělecké vzdělávání. Cílem je mimo jiné i podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. PS bude vytvářet i popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis důvodů tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Důležitá je koordinace aktivit, které se v daném místě udrží i do budoucna. Tato skupina mimo jiné musí úzce spolupracovat s PS pro financování. PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro rovné příležitosti
Mgr. Petra Svobodová (garant) Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p.o.
Mgr. Hana Knapčoková Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Ivona Čermáková Základní škola Bobrová
Mgr. Alena Beranová Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha

Ing. Tomáš Pospíšil Portimo, o.p.s.
Mgr. Martina Svrčková Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
25. září 2022

16. setkání PS pro rovné příležitosti

Další setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskutečnilo 8.9. 2022.  Odkaz...

Číst dále
27. duben 2022

15. setkání PS pro rovné příležitosti

Další setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskutečnilo 12. 4. 2022.  Odkaz na pozvánku na...

Číst dále
24. leden 2022

14. setkání PS pro rovné příležitosti

Další setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskutečnilo 11. 1. 2021.  Odkaz na pozvánku na...

Číst dále
30. listopad 2021

13. setkání PS pro rovné příležitosti

Další setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskutečnilo 23. 11. 2021. ...

Číst dále
17. září 2021

12. setkání PS pro rovné příležitosti

  Další setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskutečnilo 7. 9....

Číst dále
30. duben 2021

11. setkání PS pro rovné příležitosti

Další setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskutečnilo 13. 4. 2021.  Odkaz na pozvánku na...

Číst dále
18. únor 2021

10. setkání PS pro rovné příležitosti

Další setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskutečnilo online prostřednictvím Google...

Číst dále
16. listopad 2020

9. setkání PS pro rovné příležitosti

Další setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskutečnilo online prostřednictvím Google...

Číst dále