Místní akční plán = MAP IV

RubrikaPracovní skupina pro financování

Připravuje podklady pro rozhodování ŘV MAP. Cílem PS je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zapracovaných do SR MAP/akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů. PS dále projednává a připomínkuje všechny materiály relevantní pro PS MAP.
PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro financování
Ing. Petra Čejková (garant) ekonom
Mgr. Hana Knapčoková Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Hana Štůlová Základní a Mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou
Ing. Kateřina Kondýsková Městský úřad Nové Město na Moravě
PhDr. Ludmila Slánská Česká školní inspekce
Mgr. Tomáš Augustýn, PhD. Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha

Nebyly nalezeny žádné články.