Místní akční plán = MAP III

RubrikaPracovní skupina pro financování

Pracovní skupina (PS) pro financování připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru. Identifikuje finanční zdroje pro realizaci naplánovaných aktivit, jejichž podoba vzejde z jednání ostatních pracovních skupin. Finanční skupina se podílí na celém procesu plánování nákladů v území ORP Nové Město na Moravě v období realizace projektu a i po jeho skončení. Dále tato skupina navrhuje, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání této PS jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro financování
Ing. Petra Čejková (garant) ekonom
Mgr. Hana Knapčoková Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Hana Štůlová Základní a Mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou
Ing. Kateřina Kondýsková Městský úřad Nové Město na Moravě
PhDr. Ludmila Slánská Česká školní inspekce
Mgr. Tomáš Augustýn, PhD. Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Místní akční plán = MAP IIIPracovní skupina pro financováníProjekty města

2. setkání PS pro financování

Číst dále
Místní akční plán = MAP IIIPracovní skupina pro financováníProjekty města

1. setkání PS pro financování

Číst dále