Místní akční plán = MAP III

RubrikaPracovní skupina volná

Tato pracovní skupina (PS) se zaměřuje na vztah k místu, kde děti a žáci žijí a mezigenerační soužití, přičemž vždy je zohledněna i problematika rozvoje potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání a identifikace místních lídrů/expertů v dané oblasti. Tato skupina musí stejně jako ostatní PS úzce spolupracovat s PS pro
financování. PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.

Pracovní skupina volná – Vztah k místu, kde děti a žáci žijí, mezigenerační soužití
Mgr. Eva Kulková (garant) ZÁMEK ŽĎÁR z.s.
Mgr. Pavlína Poláčková Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Veronika Augustýnová RD
Bc. Tomáš Pleva ZÁMEK ŽĎÁR z.s.
Eva Poulová Domov Kamélie, Křižanov
Alena Pátková DPS Nové Město na Moravě
Místní akční plán = MAP IIIPracovní skupina volnáProjekty města

2. setkání PS volné

Číst dále
Místní akční plán = MAP IIIPracovní skupina volnáProjekty města

1. setkání PS volné

Číst dále